Ny tranokalanao dia tokony ho ivon'ny tontolonao

Ny fanoharana ny amin'ny mpanao trano hendry sy adala: nilatsaka ny ranonorana, nisy riaka be, nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; ary tsy nianjera izy, satria teo ambonin'ny vatolampy no niorenany. Izay rehetra mandre izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy, dia ho tahaka ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Matio 7: 24-27 Mpiara-miasa nohajaina sy namana tsara Lee Odden nisioka tamin'ity herinandro ity: “Tsia ny tranokalanao