Mahazo torohevitra ratsy avy amin'ireo mpivarotra lehibe ve ianao?

Angamba efa ela aho no tao amin'ny lalao marketing. Toa ny fotoana laniko kokoa amin'ity indostria ity no mahakely ny olona hajaiko na henoko. Tsy midika akory izany hoe tsy manana ireo olona hajaiko ireo aho, fa lasa diso fanantenana fotsiny aho noho ireo olona marobe mitazona ny sain'ny maro. Tandremo ny amin'ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy. Mat. 7:15 Misy antony vitsivitsy…