Tsiambaratelo momba ny famokarana: Tsy teknika foana ny teknolojia

Tsy maintsy ekeko, ny litera efatra TECH manome ahy ireo mangovitra. Ny teny hoe "teknolojia" dia teny mampatahotra. Isaky ny maheno azy isika dia tokony ho matahotra na ho talanjona na ho faly. Mahalana isika no mifantoka amin'ny tanjon'ny haitao: manaisotra ny fahasarotana mba hahafahantsika mahavita bebe kokoa sy miala voly bebe kokoa. Teknolojia fampahalalana fotsiny Na dia ny teny teknolojia aza dia avy amin'ny teny grika téchnē, izay midika hoe "asa-tanana", ireto