Tanjona ho an'ny 2007

Izaho dia mpino ny tetik'asa. Tsy tokony hifarana ny fivoriana, ny drafitry ny tetikasa, na ny drafitry ny fampandrosoana manokana raha tsy misy valiny amin'ny fanontaniana 3: Iza? Rahoviana? Inona? Raha tsy mametraka tanjona amiko ny hafa dia miasa aho mametraka azy ho ahy. 2007 dia mahatsapa fa ho taona mahafinaritra. OMS? Me. Rahoviana? 2007. Inona? Ireto ny tanjoko: Ampio ny zanako lahy amin'ny fomba rehetra azoko atao (ara-bola ny ankamaroany) mba hahazoany diplaoma amin'ny voninahitra sy