Inona no tena dikan'ny "Marketing Context"?

Amin'ny maha olona iray nanao asa aman-draharaha noho ny atiny, ny serasera ary ny fitantarana dia manana toerana manokana ato am-poko aho ho an'ny anjara asan'ny "tontolon-kevitra." Izay ifandraisantsika — na amin'ny raharaham-barotra na amin'ny fiainantsika manokana - dia tsy misy ifandraisany amin'ny mpihaino fotsiny rehefa takatr'izy ireo ny momba ilay hafatra. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very ny dikany. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very hevitra ny mpijery momba ny antony ifandraisanao amin'izy ireo, ny zavatra heverin'izy ireo halaina, ary, amin'ny farany, ny antony mahatonga ny hafatrao