Ireo singa mifandraika amin'ny CRR

CRR

CRR no fanafohezana ny Taham-pitanana ny mpanjifa.

Ny isan-jaton'ny mpanjifa tazoninao raha oharina amin'ny isa nanananao tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana (tsy manisa mpanjifa vaovao).