ARR Acronyms

narindran'i

ARR no fanafohezana ny Vola azo averimberina isan-taona.

Used in most businesses that produce annual yearly contracts. ARR = 12 X MRR