ABC Fanafohezana

ABC

ABC no fanafohezana ny Mikatona foana.

Ity no voalohany amin'ireo fanafohezan-teny tokony hianaranao amin'ny maha mpivarotra tanora anao! Tena fomba fiasa izany. Raha te ho mpivarotra mahomby ianao dia mila ABC.